Ministranti a akolyté

Vedoucím ministrantů je ZDENĚK KOPČIL. Pro ministranty chystá program pravidelných ministrantských schůzek. Na nich se rozdělují služby, organizuje se činnost ministrantů v kostele při bohoslužbách a slavnostních obřadech. Nezapomíná se ani na hry. Na Velikonoce se pořádají zvláštní nácviky obřadů. S přípravou vyjimečných akcí vedoucímu pomáhá HONZA HAAS z Machové. Starší ministranti radí menším a začínajícím chlapcům a usměrňují je.

 

V současnosti v našich kostelích působí ministranti:

Tobiáš Batěk, Jan Haas, Jiří Hradil, Jan Antonín Jurášek, Zdeněk Kopčil, Jan Krásný, David Krásný, Jiří Matulík, Matyáš Minařík, Josef Němec, Radim Potočný, Josef Svoboda, Patrik Veneny, Antonín Žůrek

 

A ještě další šikovní  kluci by se mohli a měli přidat...

 

Více informací najdete také na stránkách našich ministrantů https://ministranti-myslocovice.webnode.cz/

 

Akolyta podává při mši svaté přijímání, v naší farnosti tuto činnost vykonává pan JOSEF NĚMEC a JAN HAAS. K této službě je třeba absolvovat pastorační kurs a poté splňovat další požadavky včetně pravidelných duchovních cvičení, na základě nichž dostává akolyta od ordináře pověření podávat svaté přijímání.

 

Modlitba za ministranty

Pane Ježíši, děkujeme ti, že máme v naší mysločovické farnosti ministranty, kteří jsou ochotní ti svobodně a dobrovolně sloužit. Prosíme tě, dej jim na přímluvu jejich společného patrona svatého Václava věrnost a vytrvalost ve službě, ke které jsi je povolal. Ať nejsou jen ministranty u tvého oltáře, ale ať jsou ministranty i mimo kostel, ať podle jejich chování ostatní poznají, že jsou tvými služebníky. A bude-li to Tvá vůle, ať nepřeslechnou Tvé volání ke kněžské službě: dej, ať Tvou výzvu velkodušně přijmou a stanou se novými hlasateli Tvého evangelia. Amen.