Adoptovaná holčička

 

Milí farníci,

v roce 2011 se naše farnost připojila k podpoře projektu Arcidiecézní charity Olomouc "Adopce na dálku na Haiti".

Arcidiecézní charitou Olomouc byla naší farnosti adoptována čtyřletá holčička Mishenaika Jeanty, která v roce 2014 zemřela. V tomto roce byla farnosti přiřazena nová holčička Berlisneyda Destina.

Dle sdělení koordinátorky projektu Adopce na Haiti - Kláry Löffelmannové o přestěhování naší adoptované holčičky Berlisneydy Destiny z Petite Anse do jiné oblasti, kam již pomoc Arcidiecézní charity Olomouc nesahá, jsme se rozhodli v adopci na Haiti pokračovat, a tak máme od letošního ledna 2017 adoptovanou dívenku  Shardai-el-Sheloona Moise

 

Je narozená v roce 2007, žije se svojí rodinou v malé vesničce Baie de Henne na severozápadě Haiti. Rodina má malou zahrádku a snaží se pěstovat vlastní plodiny, ale ani to je nedokáže plně uživit.
 
Shardai-el-Sheloona Moise by chtěla být učitelkou, ráda poslouchá hudbu, pravidelně navštěvuje školu a při vyučování se aktivně zapojuje. Je velmi přátelská a zdvořilá. Oblíbeným předmětem je pro ni čtení a literatura.
Doma pomáhá s vařením i uklízením.

 

Podrobnější informace můžete nalézt na: haiti.cz/

Přístupová hesla pro naše dítě:    jméno:  myslocovice

                                                      heslo:   myslocovice1269

 
Informace k platbě: 
Č. ú.: 43-9935450227/0100,  variabilní symbol:  846, specifický symbol:  502

 

Je potřeba, abychom dětem z nejchudších rodin umožnili vzdělání a tak jim pomohli zajistit snad lepší budoucnost - v této nejchudší oblasti světa.