Farní kalendář na rok 2017

Kalendář je předběžný a průběžně aktualizovaný. Kalendář je také otevřený vašim připomínkám.

 

Leden

1. ledna 2017 – neděle

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

6. ledna 2017 – pátek

Slavnost Zjevení Páně (žehnání vody, křídy, kadidla a zlata)

Žehnání tříkrálových koledníků

8. ledna 2017 – neděle

Svátek Křtu Páně (konec doby vánoční)

 

Únor

2. února 2017 – čtvrtek

Svátek Uvedení Páně do chrámu (žehnání svící „hromniček“)

3. února 2017 – pátek

První pátek v měsíci

4. února 2017 – sobota

Farní ples (Sazovice)

 

Březen

1. března 2017 – středa

Popeleční středa (začátek doby postní)

3. března 2017 – pátek

První pátek v měsíci

20. března 2017 – pondělí

Slavnost sv. Josefa (doporučený svátek)

25. března 2017 – sobota

Slavnost Zvěstování Páně

 

Duben

7. dubna 2017 – pátek

První pátek v měsíci

9. dubna 2017 – neděle

Květná neděle

Křížová cesta ke kříži u Hája

13. dubna 2017 - čtvrtek

Zelený čtvrtek

14. dubna 2017 – pátek

Velký pátek

Noční křížová cesta na Hostišovou

15. dubna 2017 - sobota

Bílá sobota

16. dubna 2017 - neděle

Slavnost zmrtvýchvstání (sbírka na kněžský seminář, žehnání pokrmů)

17. dubna 2017 - pondělí

Pondělí velikonoční

 

Květen

2. května 2017 – úterý

Mše sv. na Hostišové

5. května 2017 – pátek

První pátek v měsíci

6. května 2017 - sobota

                   90 let hasičského sboru na Machové - mše svatá

7. května 2017 – neděle

Poutní mše sv. Míškovice - sv. Florián

8. května 2017 – pondělí

Pouť prvokomunikantů na Velehrad

13. května 2017 - sobota

                   Svěcení kostela sv. Václava v Sazovicích - mše svatá v 10:00

16. května 2017 – úterý

Svátek sv. Jana Nepomuckého (průvod ke kapli)

25. května 2017 – čtvrtek

Slavnost Nanebevstoupení Páně

28. května 2017 - neděle

                   První svaté přijímání

                   

Červen

2. června 2017 – pátek

První pátek v měsíci

3. června 2017 – sobota

Svatodušní vigílie

4. června 2017 – neděle 

Slavnost Seslání Ducha Svatého

11. června 2017 – neděle

Slavnost Nejsvětější Trojice (patrocinium farního kostela)

15. června 2017 – čtvrtek

Slavnost Těla a Krve Páně („Boží Tělo“)

18. června 2017 – neděle

Poutní mše sv. v Míškovicích - sv. Antonín z Padovy

23. června 2017 – pátek

Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova

24. června 2017 – sobota

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Staré hanácké právo  v Mysločovicích - mše svatá v 9:00

29. června 2017 - čtvrtek

Slavnost sv. Petra a Pavla

30. června 2017 - pátek

                   Rozloučení se školním rokem - mše svatá v 18:00, potom táborák na farním dvoře

Červenec

1. července 2017 – sobota

Sjezd rodáků na Hostišové 

2. července 2017 – neděle

Mše sv. na Hostišové

5. července 2017 – středa

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

6. července 2017 – čtvrtek

Výročí posvěcení kostela (15. výročí)

7. července 2017 – pátek

První pátek v měsíci

 

Srpen

4. srpna 2017 – pátek

První pátek v měsíci

15. srpna 2017 – úterý

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

27. srpna 2017 – neděle

Poutní mše sv. v Lechoticích - sv. Bartoloměj - mše svatá v 10:30

 

Září

1. září 2017 – pátek

První pátek v měsíci

2. září 2017 – sobota

Mše sv. na Hostišové

3. září 2017 – neděle

Žehnání aktovek při mši svaté v 10:30

10. září 2017 – neděle

Žehnání úrody – dožínky 

28. září 2017 – čtvrtek

Poutní mše sv. v Sazovicích - sv. Václav

 

Říjen

1. října 2017 – neděle

Poutní mše sv. v Machové - sv. Michael

6. října 2017 – pátek

První pátek v měsíci

22. října 2017 – neděle

Misijní neděle (misijní jarmark)

 

Listopad

1. listopadu 2017 – středa

Slavnost Všech svatých

2. listopadu 2017 – čtvrtek

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

3. listopadu 2017 – pátek

První pátek v měsíci

5. listopadu 2017 – neděle

Dušičkové pobožnosti na hřbitovech

10. listopadu 2017 – pátek

Adorační den farnosti

25. listopadu 2017 - sobota

                    Farní silvestr - oslava konce liturgického roku

26. listopadu 2017 – neděle

Slavnost Ježíše Krista Krále

 

Prosinec

1. prosince 2017 – pátek

První pátek v měsíci

2. prosince 2017 – sobota

Žehnání adventního věnce před kostelem

8. prosince 2017 – pátek

Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie

24. prosince 2017 – neděle

                       Štědrý den

25. prosince 2017 – pondělí

Slavnost Narození Páně

26. prosince 2017 – úterý

Svátek sv. Štěpána

31. prosince 2017 – neděle

Svátek sv. Rodiny (obnova manželských slibů)

Adorace a požehnání do Nového roku